Оголошення Петрушківської сільської ради

Оголошення

13.04.2018р.

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконаця послуг з вивезення побутових відходів на території Петрушківської сільської ради.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у вкладенні.

 

08.02.2018р.

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконаця послуг з вивезення побутових відходів на території Петрушківської сільської ради.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у вкладенні.

06.07.2017р.

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів по продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності територіальної громади с. Петрушки площею 1,9300 га в с. Петрушки, кадастровий номер 3222486001:01:003:5054.

Інформація про проведення конкурсу:

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з набуття права оренди земельної ділянки.

2. Дані про земельну ділянку: земельна ділянка площею 1,9300 га в                    с. Петрушки, кадастровий номер 3222486001:01:003:5054. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах в с. Петрушки, затвердженого рішенням Петрушківської сільської ради від 16.12.2016 року № 245 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 02.08.2017 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 08.08.2017 року о 14.30 год. за адресою: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, зал засідань, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

Логін: *

Пароль: *