Оголошення Петрушківської сільської ради

21.09.2018

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади села Петрушки.

Інформація про проведення конкурсу:

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості комунального майна для розрахунку орендної плати.

2. Назва об’єкта оцінки:

- адміністративна будівля загальною площею 315 кв. м. Місцезнаходження – Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрушки, вул. Лесі України, 39. Балансоутримувач: Петрушківська сільська рада;

- будівля палацу культури загальною площею 759,9 кв. м. Місцезнаходження – Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрушки, вул. Гагаріна, 29. Балансоутримувач: Петрушківська сільська рада.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і  має містити:

- пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт;

- пропозицію щодо строку виконання  робіт  (у  календарних днях).

Прийом конкурсної документації закінчується за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади села Петрушки:

- заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про  претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

- згода на обробку персональних даних.

5. Строк подання конкурсної документації: до 05.10.2018 року (включно).       

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12.10.2018 року о 11.00 год. за адресою: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, зал засідань, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

 

13.04.2018

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконаця послуг з вивезення побутових відходів на території Петрушківської сільської ради.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у вкладенні.

 

08.02.2018

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконаця послуг з вивезення побутових відходів на території Петрушківської сільської ради.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у вкладенні.

06.07.2017

Петрушківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів по продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності територіальної громади с. Петрушки площею 1,9300 га в с. Петрушки, кадастровий номер 3222486001:01:003:5054.

Інформація про проведення конкурсу:

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з набуття права оренди земельної ділянки.

2. Дані про земельну ділянку: земельна ділянка площею 1,9300 га в                    с. Петрушки, кадастровий номер 3222486001:01:003:5054. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах в с. Петрушки, затвердженого рішенням Петрушківської сільської ради від 16.12.2016 року № 245 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 02.08.2017 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 08.08.2017 року о 14.30 год. за адресою: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, зал засідань, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 08113, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрушки, вул. Лесі Українки, 39, ІІ поверх, телефон для довідок: (04598) 7 61 50.

Логін: *

Пароль: *